Windows, Linux, Java, PHP, DotNet
Automatisera

Ofta kan en bra lösning på vissa rutinmässiga uppgifter vara att helt eller delvis automatisera dem och låta datorn göra jobbet. Visst vore det skönt att bara sätta sig ner och luta sig tillbaka och så sköter datorn allt? Riktigt så enkelt blir det dock aldrig. Men de rutinmässiga delarna av arbetet framför datorn kan vi hjälpa er att minska, eller till och med helt elliminera.

Möjligheter

Generellt sett kan man säga att datorn kan göra allt, men man måste instruera den först också. Och kanske ännu viktigare, ha en idè om vad man vill att datorn skall hjälpa en med. Vi kan hjälpa er att utvärdera era befintliga system och rutiner för att göra program som underlättar ert dagliga arbete. Det kan vara från småsaker som att skriva ut adressettiketter för att fästa på kuvert till större saker som att göra en databas för att lagra alla era varor i.

Kunder

Vi åtar oss både större och mindre programmeringsuppdrag, samt förändringar av befintliga program som ni redan har.

Miljö

På arbetsstationer/klienter arbetar vi numera mestadels med C#, men tidigare har det varit en del C/C++, Java och Visual Basic.
På servrar arbetar vi mestadels med PHP, JavaScript, C# och C/C++, tidigare en del ASP.

De operativsystem vi främst utvecklar för är Microsoft Windows och Linux.

Behov

Har ni andra behov vad gäller språk eller operativsystem kan ni självklart kontakta oss då vi har erfarenhet från fler språk och operativsystem.

Målsättning

Målsättnigen med alla program vi gör är att de skall vara till kundens belåtenhet vad gäller funktionalitet, prestanda samt pris.